Osiągnięcia

W konkursie tym zdobyłem Grand Prix. Jury wyróżniło dwa moje zestawy: "Colours of Nature" i "Trzech szuwarowych tenorów" oraz zdjęcie zatytuowane "Eskadra myśliwców". Pierwszy zestaw przedstawiał pełne kolorów zdjęcia: krętogłowa, wąsatki i zielonki. Drugi pokazywał trzy nasze gatunki ptaków szuwarowych, które głośnym i donośnym śpiewem zawsze informują nas o swojej obecności wśród trzcin. Są to: trzciniak, trzcinniczek i łozówka. Ostatnie zdjęcie to obraz startujących szczygłów po zakończeniu żerowania.