Osiągnięcia

  • Owady

    Moje zdjęcia zostały wykorzystane w książce zatytułowanej "Owady" i wydanej przez Oficynę Wydawniczą Multico w 2007 roku.

  • Las

    Moje zdjęcia ukazały się w książce zatytułowanej "Las" i wydanej przez Oficynę Wydawniczą Multico w 2007 roku.